Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 338:   «Αποδοχή της παραίτησης του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Αντιπροέδρου». 

Μοιραστείτε
Close Search Window