Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 130:    Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου  Γκαγκά Νικόλαος  του Κοσμά Xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που   αφορά την  προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας  των εργαζομένων του Δήμου ,πραγματοποίηση βιολογικών καθαρισμών των οχημάτων του Δήμου ,καθώς και ότι άλλο απαιτηθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορωνοϊού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, καθώς οι προθεσμίες για την  απόδοση είναι  χρονολογικά οριακές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959. 

Μοιραστείτε
Close Search Window