Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 188η:    «Συζήτηση επί της επιστολής της «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ. πρωτ. 21072/24-7-2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 189η:    «Συζήτηση επί της επιστολής της «Λαικής Συσπείρωσης» με αρ. πρωτ. 19145/3-7-2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 190η:    «Συζήτηση επί της επιστολής της «Λαικής Συσπείρωσης» με αρ. πρωτ. 19813/10-7-2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 191η:    «5η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 192η:    «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών: α) μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας και β) ενίσχυσης της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Ιωνίας, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 193η:    «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών: α) ελαστικών, για τον στόλο των οχημάτων του Δήμου (φορτηγά, μηχανήματα έργου, απορριμματοφόρα, πούλμαν, επιβατικά, μοτοσυκλέτες) και β) κάδων απορριμμάτων, αναλώσιμων υλικών για την επισκευή τους και επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 194η:    «Εγκριση της 3ης παράτασης του έργου Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 195η:    «Εγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 196η:    «Έγκριση αποζημιώσεως της αναδόχου του έργου «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ – Υποέργο 1».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 197η:    «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3, Ανάδοχος: ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 198η:    «Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019 Ανάδοχος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 199η:    «Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Επείγουσα κατασκευή συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων για την αντιμετώπιση προκυπτουσών αναγκών και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 200η:    «Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 201η:    «Παραχώρηση για χρήση των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ν. Ιωνίας στον Ο.Π.Α.Ν.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 202η:    «Παραχώρηση χρήσης των Σχολικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ν. Ιωνίας στον Ο.Π.Α.Ν.».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 203η:    «Αναγνώριση Οφειλής και Αποτίμηση σε χρήμα φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος σε δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας για το χρονικό διάστημα από 15/9/2021 έως 10/11/2021 και από 1/1/2022 έως και 18/2/2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 204η:    «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 131/23.05.2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 205η:    «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106/11.04.2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 206η:    «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 153/6.06.2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 207η:    «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/20.02.2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 208η:    «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130/23.05.2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 209η:    «Διαγραφή οφειλής».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 210η:    «Επιστροφή Χρημάτων».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 211η:    «Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 212η:    «Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 213η:    «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)» του Δήμου μας, για το 2ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 214η:    «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)» του Δήμου μας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window