Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 82η:   Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου  Δήμα Θεόδωρου, χρηματικού  εντάλματος προπληρωμής που   αφορά την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου με σκοπό την ανανέωση  πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας . 

Μοιραστείτε
Close Search Window