Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 161:Επικύρωση πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής –αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης πούλμαν μεταφοράς ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας» και ορισμός «προσωρινών αναδόχων» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι ως ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός είναι χρονοβόρος και θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες ως την έναρξη της κατασκήνωσης.

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel