Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 186η:    «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ιδρύματος με την επωνυμία «Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης», σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 17/16-03-2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window