Αποφάσεις ΠΖ|

Πράξη 1:  «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 2:  «Μετατόπιση περιπτέρου Αναστασίας Δαρλάση σε πεζοδρόμιο της Λ. Ηρακλείου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 3:  «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Βουτσά 16».
Πράξη 4:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό Αγίας Σοφίας 10».
Πράξη 5:   «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τεσσάρων λευκών που βρίσκονται σε πάρκο επί της οδού Μεσσηνίας 71 και Δωδεκανήσου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 6:  «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Μουριάς που βρίσκεται επί της οδού Φωκαίας 34».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 7:  «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Αργένους 12».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 8:  «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Αργυρουπόλεως 12».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 9:  «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Αγγ. Σικελιανού 63 και Δερμιδεσίου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 10:  «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Σύλλης 15».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 11:  «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός λέιλαντ που βρίσκεται επί της οδού Βυζαντίου 124».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 12:   «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Λεύκας που βρίσκεται επί της οδού Κρήτης 34».      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 13:  «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τεσσάρων πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Ιφιγενείας 39».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 14:  «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Λεύκας που βρίσκεται επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 58».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 15:  «Έγκριση παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την «Μελέτη οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window