Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 1: ” Σύμβαση ρύθμισης παλαιών οφειλών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ του προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 5/12/2015. “

Μοιραστείτε
Close Search Window