Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 1:    «Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 2:    «Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής».        (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 3:    «Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».      (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel