Αποφάσεις ΕΕ|

Πράξη 1 : «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού  έτους 2022.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 2 : «Σύνταξη προσχεδίου δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window