Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 386: “Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 335/2009 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 18η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Ιωνίας”

Μοιραστείτε
Close Search Window