Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 100η :  Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και ελέγχου υποβολής εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και απόρριψη προσφορών κατά τον διαγωνισμό για την ανάληψη του Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και ελέγχου υποβολής εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και απόρριψη προσφορών κατά τον διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window