Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 60:  «Ενημέρωση για ζητήματα που έχουν ανακύψει στην λειτουργία του Κοινωνικού  Παντοπωλείου.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 61:  «Ενημέρωση για την εφαρμογή & τήρηση των κανόνων διαφάνειας  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) από την Δημοτική Αρχή.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 62:  «3η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 63:  «Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 1ου Τριμήνου, έτους 2022.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 64:  «Αναμόρφωση  Πίνακα  Στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2022.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 65:  «Συζήτηση- ψήφισμα επί της επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία».»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 66:  «Ψήφισμα της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου « Χ. Παπαηλιοπούλου».»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 67:  «Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής της  επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατά προτεραιότητα  προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 68:  «Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις επιτροπές Υποστήριξης του αρθρ. 10του ν. 4023/2011 (Α΄220 ) για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 69:  «Εξέταση αιτήματος του Ε. Α. για αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί σε τμήμα της ιδιοκτησίας του, με πρόσωπο στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο Ο.Τ. 236»

Πράξη 70:  «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου- Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 71:  «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου- Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας  (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 72:  «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου- Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής (Ο.Π.Α.Ν)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 73:  «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Αμπατζόγλου1 ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 74:  «Τοποθέτηση Οριοδεικτών για παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 75:  «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου του στην οδό Σεβαστείας 32».

Πράξη 76:  «Ανανέωση χώρου Ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Μιλησίων 2».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 77:  «Άδεια τοποθέτησης οριοδείκτη επί της οδού Αγίας Σοφίας 13».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 78:  «Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους και μερικής επεξεργασίας (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), της εταιρείας «Μ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, επί της οδού Βυζαντίου 108».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window