Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 230: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.219/22-6-2015 πράξη του Δημοτικού συμβουλίου      ( ΑΔΑ ΩΡΩ7ΩΚΥ-ΣΘ7)»

Μοιραστείτε
Close Search Window