Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 167:   Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 00.6434.0001 «Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 συνολικού ύψους  2.018,10 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προσφορά έτοιμων γευμάτων στους ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», ενόψει των εορτών του Πάσχα».  

Μοιραστείτε
Close Search Window