Αποφάσεις ΔΣ|

144:   «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού πεπραγμένων 2022 Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, οικονομικού έτους 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
145:   «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού πεπραγμένων 2022 Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, οικονομικού έτους 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window