Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 273η: Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Δήμου Νέας Ιωνίας για τη λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΕΠΗΠ).    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 274η:  Έγκριση ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων.   (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 275η:  Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού/ΟΠΔ έτους 2024 του Δήμου Ν. Ιωνίας.   (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 276η:  Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης , επισκευής και πιστοποίησης παιδικών χαρών.   (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 277η:  Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών επίδοσης δικογράφων, εξωδίκων και λοιπών εγγράφων του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής σε δικαστικούς επιμελητές για το έτος 2024.   (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 278η:  Άσκηση εξώδικης δήλωσης με επιφύλαξη δικαιωμάτων προς κ.κ. Κ Μαυριδόπουλο, Μ. Μαυριδοπούλου, Α. Μαυριδόπουλο.
Πράξη 279η:  Αποζημίωση της Μ. Χατζηδολμά του Κ. συζ. Δουδουνή Χρ. για εδαφική έκταση ιδιοκτησίας της με κωδικό αριθμό 010705, στο Ο.Τ.Γ571 της περιοχής «Ανθρακωρυχεία» του Δήμου Νέας Ιωνίας, βάσει της με αρ. 4956/2023 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Πράξη 280η:  Συγκρότηση Ομάδος Εργασίας ΣΑΠ. (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 281η:  Συγκρότηση Ομάδος Εργασίας ΣΑΠ.Μετατόπιση περιπτέρου της κας Κυπραίου σε κοινόχρηστο χώρο εντός της πλατείας Αγ. Στεφάνου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 282η:  Αδεια τοποθέτησης πάνελ σήμανσης κατεύθυνσης φιλάθλων για τον τελικό του UEFA CONFERENCE LEAGUE ATHENS 2024 στις 29/5/24.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 283η:  Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργούνται με ενιαία διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη επιτροπή και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2024, βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 284η:  Μερική τροποποίηση της αριθ.28/2024 πράξης της Δημοτικής Επιτροπής.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 285η:  Μερική τροποποίηση της αριθ., 29/2024 πράξης της Δημοτικής Επιτροπής.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 286η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ 11-13.
Πράξη 287η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης I.X. Αυτοκινήτου του στην οδό ΒΟΥΡΒΑΧΗ 4.
Πράξη 288η:  Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΥ.
Πράξη 289η:  Διαγραφή προσαυξήσεων Ε. Χατζηγιαννάκη.
Πράξη 290η:  Διαγραφή προσαυξήσεων – Λιαποδημήτρης.
Πράξη 291η:  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την συμμετοχή της Μεικτής Πολυφωνικής Χορωδίας στο18ο Διεθνές Φεστιβάλ μουσικών συνόλων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 292η:  Αποδοχή δωρεάς ξύλινων σπιτιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 293η:  Αποδοχή προσφοράς εταιρίας MEDIANET INVEST A.E. για δωρεάν Wi-Fi στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας και στα τέσσερα ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 294η: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 660.003,83 € προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Δ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 295η:  Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 101.437,50 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του ως 1η,2η, και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window