Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 48:    «Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2021».      (δείτε αναλυτικά εδώ) 

Μοιραστείτε
Close Search Window