Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 111:    Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2022. Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , λόγω της μικρής χρονικής προθεσμίας που δόθηκε από την υπ.αριθ.214/30-3-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 112:    Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 113:    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 114:    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 115:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6265.0001, 15.6265.0001, 20.6265.0001 για συντήρηση πυροσβεστήρων 2022-2023 Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 116:    Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρειών στο πλαίσιο συν-διοργάνωσης του «10ου Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 117:    «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο, οικονομικού έτους 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 118:    «Κατανομή ποσού ύψους 20.000,00 €, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window