Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 124:  «Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.πρωτ.2251/01-02-2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , καθώς και για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας».   

Μοιραστείτε
Close Search Window