Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 24: “Έγκριση της 5621/2012 μελέτης Τμήματος Προμηθειών καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου   Ν. Ιωνίας”

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel