Αποφάσεις ΔΣ|

Πράξη 144: ” Έγκριση απολογισμού ταμιακής διαχείρισης Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, οικονομικού έτους 2013″

Μοιραστείτε
Close Search Window