Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 165η:  «Μερική τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 140/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά στην παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εκδηλώσεων ενόψει εορτασμού της Εθνικής Επετείου ‘’25ης Μαρτίου’’.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 166η:  Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης αφορά την επιμόρφωση εργαζομένου οδηγού του Δήμου με σκοπό την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 167η:  Έγκριση απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Β΄ εξάμηνο του 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 168η:  Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητάς Ζωής έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 169η:  Εισήγηση για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για απόδοση διατροφής στην Δήμα από τον Κόμπο Γ.

Πράξη 170η:  Εισήγηση για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για απόδοση κατασχέσεως εις χείρας τρίτου για λογαριασμό του υπαλλήλου του Δήμου Νέας Ιωνίας Ματζαβίνου υπέρ Δ.Ο.Υ.

Πράξη 171η:  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ειδών για την φιλοξενία αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου με το Δήμο Νέας Ιωνίας, Λευκόνοικου Κύπρου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 172η:  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας την περίοδο της Αποκριάς.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 173η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό: τον Κ.Α. 15.6615.0001 με τίτλο ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, συνολικού ύψους 1.388,80€ με το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια εντύπου για την πληροφόρηση των μαθητών και των γονέων τους για τη λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 174η:  Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπολόγου υπαλλήλου Δημήτριου Πετρίδη για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής διαμονής σε ξενοδοχείο.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 175η:  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ομαδάρχες-κοινοτάρχες) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας για τη Δημοτική κατασκήνωση.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 176η:  Ανανέωση θέσης στάθμευσης I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΑΒΕΡΩΦ 6.

Πράξη 177η:  Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας I.X. αυτοκινήτου και ανανέωση της άδειας της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό ΠΑΝΔΟΣΙΑΣ 102.

Πράξη 178η:  Χορήγηση Άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της οδού Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 10, στην επιχείρηση «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησία του ΦΟΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Πράξη 179η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Σαρακοστίδης.

Πράξη 180η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Σαρίδης.

Πράξη 181η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Σπηλιώτου.

Πράξη 182η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο-Bakaj.

Πράξη 183η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Πορτοκαλίδης.

Πράξη 184η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Σπυρόπουλος.

Πράξη 185η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Σταμπούλογλου.

Πράξη 186η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Ντούζγου.

Πράξη 187η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Ντζουγάνη.

Πράξη 188η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Νταμπίκη.

Πράξη 189η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Κ. Νικολάου.

Πράξη 190η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Αλ. Νικολάου.

Πράξη 191η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Παπαδογαμβράκης.

Πράξη 192η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Μυλωνάς.

Πράξη 193η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Μήτσης.

Πράξη 194η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Μεταλλόπουλος.

Πράξη 195η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Mitro.

Πράξη 196η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Κριτσωταλάκης.

Πράξη 197η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Κοντογόνης.

Πράξη 198η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Συνοδινός.

Πράξη 199η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Σωτηροπούλου.

Πράξη 200η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Νέστορα.

Πράξη 201η:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο- Πολίτη.

Πράξη 202η:  Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στο Δήμο Νέας Ιωνίας , ποσού 510.861,38 € προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ως -Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.

Μοιραστείτε
Close Search Window