Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

Η νέα Δημοτική Αρχή πρόκειται να ανασυγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου μας κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων στα θέματα ισότητας των φύλων, καθώς και την καταγραφή και την ανάδειξη των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο.
Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και η πρόσκληση αφορά σε:
– Μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων,
– Μέλη του τοπικού επαγγελματικού/ εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης,
– Εκπροσώπους του τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης (κατά προτίμηση σε θέματα της ισότητας των φύλων),
– Εμπειρογνώμονες δημότες (επαγγελματίες κοινωνικών, νομικών ή ιατρικών επαγγελμάτων)
Καλούμε λοιπόν όσες/όσους το επιθυμούν, να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους για συμμετοχή στην επιτροπή στο Γραφείο Δημάρχου στα τηλέφωνα: 210-2723675,210-2793916, 210-2777198, καθώς και στο gramdim@neaionia.gr

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window