Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 29903/5-12-2022

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠTEOY

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window