Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                  Νέα Ιωνία: 18/02/2022
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                  Αρ. Πρωτ.: 786

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (αριθ. πρωτ. 3703/10-11-2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» « Περίοδος 2021-2022» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, των ειδικοτήτων ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, καθώς και τους πίνακες απορριπτέων αυτών.
Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους πίνακες προσληπτέων και τους πίνακες απορριπτέων, για κάθε ειδικότητα.
Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων, η αναζήτηση της θέσης κατάταξης γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του/της υποψηφίου.

“ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2021 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2021  (δείτε αναλυτικά εδώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2021  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window