Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νέα Ιωνία, 18-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 37374

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ          

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 35202/29-11-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

 

1

 

ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕΤΡΟΣ

 

 

 

                    

                                 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για την ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window