Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Νέα Ιωνία   11-7-2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Επειδή συνεχίζεται να γίνεται λόγος για το ποσόν των Ευρώ που άφησε στον Δήμο η προηγούμενη διοίκηση, γνωρίζουμε στους Δημότες ότι:

 

Την 31-12-2010 το υπόλοιπο Ταμείου ήταν: 254,00
Το υπόλοιπο  των καταθέσεων προθεσμίας και όψεως: 3.830.436,00 >
Και το σύνολο των απαιτήσεων: 491.010,00 >
Άρα το σύνολο των διαθέσιμων και απαιτήσεων: 4.321.700,00 >

Οι υποχρεώσεις την 31-12-2010 ήταν

Δεσμευμένες καταθέσεις για απαλλοτριώσεις: 2.650.000,00 ευρώ
Υπόλοιπα προμηθευτών την 31-12-2010: 1.252.373,00 >
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη:  97.575,00 >
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς: 535.179,00 >
Υποχρεώσεις σε Πιστωτές: 122.456,00 >
Σύνολο Υποχρεώσεων: 4.657.583,00
Δηλαδή Διαφορά  (Μείον) -335.883,00

Και φυσικά υπάρχουν τά Δάνεια με μακροπρόθεσμη λήξη

Με υπόλοιπα 31-12-2010:  8.104.607,00

Τά ανωτέρω ποσά αναγράφονται στον Ισολογισμό της 31-12-2010 του Δήμου μας.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΑΒΡΑΑΜ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window