Κοινωνική Υπηρεσία|

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ       3 /2 / 2014             
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ                                  Αρ. Πρωτ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ          ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας   
                                                                              Διοίκησης & Αποκέντρωσης
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΗΛΙΚΙΑ                Σταδίου 27  
                                                                               Τ.κ. 10183
                                                                               Γραφείο Κεντρικού . Πρωτοκόλλου
  ΒΟΣΠΟΡΟΥ 121  
Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14234    
Πληροφορίες:1.  Αργυρώ Κουργιαντάκη  
                          Τηλ: 210.2710996
                        2. Φωτεινή Παπαδοπούλου
                           Τηλ. 2102777198 
Fax: 210. 2793850 
Εmail:

Μοιραστείτε
Close Search Window