Συνεδριάσεις ΟΕ|

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  15 /3/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 9η                                                                     Συνεδρίαση 9η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τo παρακάτω θέμα:

1.    Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης που αφορά την φιλοξενία της αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου με το Δήμο Νέας Ιωνίας, Λευκόνοικου Κύπρου .   

Μοιραστείτε
Close Search Window