Συνεδριάσεις ΟΕ|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νέα Ιωνία : 24/2/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:9η                           Συνεδρίαση 9η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Η με αρ. 140/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου (τμήμα Β1 Πολιτικό) με την οποία παραπέμπεται στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η συζήτηση της με αρ. κατάθ. 234/14-12-2009 αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Νέας Ιωνίας, κατά των κ.κ. Σταύρου Αργυρόπουλου κλπ. εργαζομένων του Δήμου Νέας Ιωνίας – Ορισμός Δικηγόρου για την κατάθεση στον Άρειο Πάγο κλήσης για συζήτηση στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου της ανωτέρω αιτήσεως αναιρέσεως και εντολή στον Δικηγόρο για παράσταση κατά την συζήτηση. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window