Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νέα Ιωνία :  4 / 3 /2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 9η                                  Συνεδρίαση  9η
Αρ. πρωτ:  6410

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00 , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τις οικονομικές προσφορές και την κατακύρωση του διαγωνισμού «Παροχή Εξειδικευμένων υπηρεσιών για την προβολή των αποτελεσμάτων της πράξης ¨Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ¨». (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window