Συνεδριάσεις ΟΕ|

                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία : 3/2//2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 7                                                        Συνεδρίαση  9η
Αρ. πρωτ: 3627
         

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
  
 
Σας καλούμε σε  Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40  ), την ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2012  και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Άσκηση εφέσεως κατά της 5843/2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( αρ.πρωτ.1840/18-1-2012). (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel