Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νέα Ιωνία : 13/3/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 9η                                                           Συνεδρίαση   9η
Αρ.πρωτ: 7226

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την   ΤΡΙΤΗ 17  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου έτους 2020 για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας.

Μοιραστείτε
Close Search Window