Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία   26/2/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 8η                                                                  Συνεδρίαση 8η
Αρ.πρωτ: 5366

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
    Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη-χρήση της υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 2/3/2021 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση παρατάσεως της προμηθείας – εργασίας υπό τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων τηλεχειρισμού και εργασία εντάξεως αυτών σε λογισμικό τηλεχειρισμού». 

Μοιραστείτε
Close Search Window