Συνεδριάσεις ΟΕ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :  8 /3/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 8η                                                                     Συνεδρίαση 8η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τo παρακάτω θέμα:

1.    Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής  πιστοποιητικού ελέγχου  ανυψωτικών μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Περιβάλλοντος  για το οικονομικό έτος  2019. 

Μοιραστείτε
Close Search Window