Συνεδριάσεις ΟΕ|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νέα Ιωνία : 17/2/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης:8η                            Συνεδρίαση 8η
Αρ. πρωτ: 4370

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση της Δαπάνης και της με αρ. πρωτ.:3908/14-2-17μελέτης του τμήματος συντήρησης πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια Υλικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window