Συνεδριάσεις ΠΖ|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία: 10/09/2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 8η                                                               Συνεδρίαση 8η

Προς :    Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

    
 Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 13:30 μ.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Μωραϊτίνη 6 (εξ αναβολής)
2.    Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Σπάρτης 11-13 (εξ αναβολής)
3.    Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Πίνδου 12 (εξ αναβολής)
4.    Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αυτοκινήτου επί της οδού Ευτυχίας 37Β (εξ αναβολής)
5.    Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της οδού Π.Π. Γερμανού, για την επιχείρηση «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας Π. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ – Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Ο.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη
κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη
κ. Σωτήριο Σκευοφύλαξ
κ. Βασίλη Χριστοδούλου
κ. Ιωάννη Ιωάννου
κ. Ελένη Αλατσίδου
κ. Σάββα Χατζηκωνσταντίνου
κ. Κωνσταντίνο Κατιμερτζόγλου

Αναπληρωματικά Μέλη:    
κ. Γεώργιο Στέφα
κ. Αναστασία Κλάρα
κ. Ελένη Χατζή
κ. Ελένη Γρίβα
κ. Όλγα Ακιανίδου
κ. Αλέξανδρο Ματθαίου
κ. Θεόδωρο Χαμαλίδη
       

Κοιν: κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
           
           
           

Μοιραστείτε
Close Search Window