Συνεδριάσεις ΟΕ|

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία :   22/2/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 6η                                                                     Συνεδρίαση 6η
Αρ. πρωτ:

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την TΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.     Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31η Ιανουαρίου 2019 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και των Νομικών Προσώπων (ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ). 

Μοιραστείτε
Close Search Window