Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα Ιωνία : 15-12-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 63η ΕΚΤΑΚΤΗ                                    Συνεδρίαση 63η
Αρ. πρωτ: 30980

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 63Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2022 και ώρα 10.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

• Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 5α/25126/14-10-2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «άνω των ορίων», για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου», καθώς και ορισμός Επιτροπής του Διαγωνισμού (διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών, παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016. (δείτε αναλυτικά εδώ).

Ο λόγος σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής, είναι για να επισπευστούν οι διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο τέλος του οικονομικού έτους 2022 και η προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κρίνεται κομβική και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window