Συνεδριάσεις ΔΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικής Επιτροπής

Αρ. πρόσκλησης: 18η                                                      Συνεδρίαση: 18η

Αρ.πρωτ. 13030/26-4-2024

 

 

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ 30/4/2024  και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023,  για να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/20.12.2013 τ.Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ενσωμάτωση των καταργούμενων Νομικών Προσώπων Ο.Π.Α.Ν, ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ και ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν.5056/2023.
2 Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  1ου τριμήνου 2024.
3 Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας 1ου τριμήνου 2024 σωρευτικά.
4 Υποβολή λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων την 31/1/2024 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
5 Υποβολή λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων την 29/2/2024 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
6 Υποβολή λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων την 31/3/2024 του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
7 Εκτέλεση της με αρ. Α2764/2024 οριστικής αποφάσεως του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
8 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α  15.6482.0001 έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης προμήθεια εξοπλισμού του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, συνολικού ύψους  2.985,30 € με ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια  ειδών τραπεζαρίας  για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης.
9 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό:  Κ.Α. 00.6431.0001 με τίτλο, «ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», συνολικού ύψους 2.368,40€ με το Φ.Π.Α. 24%,  για την προμήθεια  ενημερωτικού εντύπου και roll up banner, καθώς και τη διανομή του εντύπου με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών για τη λειτουργία του  Δημοτικού Κέντρου Οικογένειας  του Δήμου Νέας Ιωνίας.
10 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου για τη Δημοτική Κατασκήνωση.
11 Τροποποίηση 305 -16/4/2024 απόφασης Δημοτικής  Επιτροπής.
12 Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών των διαφόρων εκδηλώσεων στο πλαίσιο τελετής λήξης των αθλητικών προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024.
13 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 29509/23-10-2023 εισήγησης με θέμα: «Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.»
14 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 24997/06-09-2023 εισήγησης με θέμα: «Τοποθέτηση οριοδεικτών για διευκόλυνση θέσεων στάθμευσης ακινήτων.»
15 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 21796/28-07-2023 εισήγησης με θέμα: «ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ 23 ΚΑΙ ΙΚΟΝΙΟΥ 7.»
16 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 24243/30-08-2023 εισήγησης με θέμα: «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 3.»
17 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 18385/26-6-2023 εισήγησης με θέμα: «Προσδιορισμός μιας (1) θέσης για  ολιγόχρονη στάθμευση επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 132  έμπροσθεν της εισόδου του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα.»
18 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση μικροδαπανών  φιλοξενίας επίσημης αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής Δήμου Λευκονοίκου Κύπρου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε Προπληρωμής.
19 Αποδοχή προσφοράς του κου Παπαδάκη Σταύρου  για την  δωρεά γλυκισμάτων στους Βρεφονηπιακούς/Παιδικούς Σταθμούς, του Δήμου Νέας Ιωνίας.
20 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο Και Μεταβίβαση Οφειλής- Δραβοπούλου.
21 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Τσινιάο.
22 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Τσιγκά.
23 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Σιγάλας.
24 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Ρούσσου.
25 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Πεσιρίδης.
26 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μήτσιου.
27 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μαγδαλοπούλου.
28 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Καραμήτσιος.
29 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Κιορπέ.
30 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Δρίτσουλας.
31 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Γεωργίου.
32 Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Bejko.
33 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου 63.
34 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Ακριτών 7.
35 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Βυζαντίου 24.
36 Κοπή δένδρων επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 10.
37 Κοπή δένδρων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 19.
38 Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Βοσπόρου 84.
39 Κοπή μιας λεύκας  επί της οδού Περγάμου 58.
40 Κοπή δύο δένδρων επί της οδού Βαριτος 4.

 

  • Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το αργότερο έως την παραμονή της συνεδρίασης τη Γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής στο mail merimna@neaionia.gr, προκειμένου να προσκληθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τακτικά Μέλη:

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(Αντιπρόεδρος)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

           

 Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΤΣΗΣ ΡΕΖΑΡΤ

ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εκπρόσωπος παράταξης μειοψηφίας

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window