Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νέα Ιωνία :  5/ 02/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 5η                                  Συνεδρίαση  5η
Αρ. πρωτ: 3427

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρα  14:00, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.  Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου δημοτικού υπαλλήλου για την δαπάνη της υπ’ αρ. 13589867 παροχής ρεύματος ΦΟΠ επί των οδών Ραμνούντος και Ρόδου. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window