Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία  5 /2/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 5η                                                                       Συνεδρίαση 5η
Αρ.πρωτ: 2901

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

     Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη-χρήση της υπηρεσίας e-presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 9/2/2021 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 00.6733.0001 «Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε απόρους δημότες»» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 συνολικού ύψους  400 €, για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμου δημότη.
2.     Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό Κ.Α. 15.7135.0001 «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 συνολικού ύψους  1.289,60 € με ΦΠΑ 24%, προκειμένου να υλοποιηθεί προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών (ρολοκουρτίνες με μηχανισμό) για το Β΄ ΚΑΠΗ.   

Μοιραστείτε
Close Search Window