Συνεδριάσεις ΔΣ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νέα Ιωνία: 8-3-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 5η                              Συνεδρίαση 5η
Αρ. πρωτ. :

                                        
                                                                      Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                         Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ  και ώρα 19.00, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:  
                                                                                                                     
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο ελιών επί της οδού Ινεπόλεως 1.
(

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel