Συνεδριάσεις ΔΣ|

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Νέα Ιωνία: 09-02-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης: 5                            Συνεδρίαση 5η
Αρ. πρωτ : 4286
                                                                         
                                                                       
                                                                            Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                        Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση (άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 της υπ’αριθμ. 506098/2-12-2011 Υπουρ. Απόφασης – ΦΕΚ 2832/14-12-2011/τεύχος Β) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40) την ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 19:30 μ.μ, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Ν. Ιωνίας, έτους 2012. (Για την εισήγηση πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window