Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νέα Ιωνία 9/3/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου
Αρ. πρόσκλησης:4                                           Συνεδρίαση 5η
Αρ. πρωτοκόλλου: 8171

  Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

 

     Σας καλούμε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα – Αγ. Γεωργίου 40) την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010 και ώρα 20:00μ.μ., προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Ανακοινώσεις κ. Δημάρχου.
2. Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων.
3. Αιτήσεις Δημοτών για κοπές δένδρων.
4. Διοικητική Αποβολή της κ. Ιωαννίδου Παναγιώτας χήρας Αθανασίου από την περιφραγμένη έκταση με ισόγειο κτίσμα επ΄ αυτής που ευρίσκεται στον Δημόσιο κοινόχρηστο χώρο: (τμήμα των οδών Δευκαλίωνος και Δημοσθένους στην συμβολή τους), για κατεδάφιση του κτίσματος των περιφράξεων από τον κοινόχρηστο χώρο.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την με αριθμό 935/11-01-2010 αίτηση του κ. Γεωργίου Αϊδίνη του Θεοδώρου με θέμα την Άρση – ανάκληση απαλλοτρίωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του στα Ο.Τ. Γ572 – Γ571 – Γ570 – Γ560 της περιοχής ανθρακωρυχεία του Δήμου Ν. Ιωνίας.
6. Αποζημίωση επικειμένων της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό 010112 στο Ο.Τ. Γ573 της περιοχής Ανθρακωρυχεία του Δήμου Νέας Ιωνίας.
7. Αποζημίωση του κ. Λουϊζινίδη Χαραλάμπου του Σάββα για εδαφικές εκτάσεις ιδιοκτησίας του, με κωδικό αριθμό 010328 στα Ο.Τ. Γ559 και Γ404Α της περιοχής Ανθρακωρυχεία του Δήμου Νέας Ιωνίας, βάσει της με αρ. 4401/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
8. Αποζημίωση των κ.κ. Χαλέμου Παναγιώτη του Αθανασίου, Χαλέμου Μιχαήλ του Αθανασίου και Χαλέμου Ιωάννη του Αθανασίου για εδαφική έκταση ιδιοκτησίας τους με κωδικό αριθμό 010341, στα Ο.Τ. Γ559 και Γ404Α της περιοχής Ανθρακωρυχεία του Δήμου Νέας Ιωνίας, βάσει της με αρ. 3230/2009 απόφασης του εφετείου Αθηνών.
9. Ανανέωση – παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου (Εφέσσου 11).
10. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου (Ευτέρπης 48).
11. Προσδιορισμός θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση κατά μήκος του πεζοδρομίου στην οδό Αν. Δημητρίου 2-6 Ο.Τ. 182.
12. Θέση φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων Ο.Τ. 47.
13. Προσδιορισμός θέσης στάσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κατά μήκος του πεζοδρομίου της οδού Γούρδωνος και Αλ. Παναγούλη, στο Ο.Τ. 8.
14. Προσδιορισμός θέσης στάσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κατά μήκος του πεζοδρομίου της οδού Βοσπόρου στο Ο.Τ. 220 (μεταξύ των οδών Νοταρά και Πλ. Αναπήρων).
15. Προσδιορισμός θέσης στάσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κατά μήκος του πεζοδρομίου της οδού Αλαμάνας στο Ο.Τ. 217 (μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Αφροδίτης).
16. Προσδιορισμός θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση κατά μήκος του πεζοδρομίου της οδού Βυζαντίου στο Ο.Τ. 208 (μεταξύ των οδών Βυθινίας και Ακριτών).
17. Προσδιορισμός θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση κατά μήκος του πεζοδρομίου της οδού Ελ. Βενιζέλου στο Ο.Τ. 45 (μεταξύ των οδών Καβάλας και Ελ Βενιζέλου).
18. Προσδιορισμός θέσης στάσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κατά μήκος του πεζοδρομίου της οδού Βοσπόρου 115β στο Ο.Τ. 219.
19. Οριοθέτηση θέσης στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην εσοχή της οδού Σμύρνης στο Ο.Τ. 83.
20. Μετονομασία οδού Επταπύργου.
21. Έγκριση οριστικής εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων και Ανάπτυξης Δήμου Νέας Ιωνίας.
22. Έγκριση μελέτης του έργου: Κατασκευή 11ου Νηπιαγωγείου.
23. Έγκριση της μελέτης του έργου: Συντήρηση Ασφαλτοταπήτων Δημοτικών Οδών έτους 2010, αρ. μελ. 05-10.
24. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδού Σμύρνης.
25. Σύναψη Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχίας Αθηνών και Δήμου Ν. Ιωνίας για την κατασκευή του έργου: Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Πλατείας Παναιτωλίου.
26. Χορήγηση παράτασης β φάσης (Συμβατική Διαδικασία) του έργου: Κατασκευή Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο της Νέας Ιωνίας.
27. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Κατασκευή – μετατοπίσεις φρεατίων υδροσυλλογής.
28. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Κατεδαφίσεις επικειμένων εγκαταστάσεων και λοιπές εργασίες στην περιοχή των Ανθρακωρυχείων.
29. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Σποραδικές βελτιώσεις τμημάτων πεζοδρομίων και οδών.
30. Γνωμοδότηση περί κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Μηδείας 16.
31. Γνωμοδότηση περί κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Βυζαντίου 145.
32. Γνωμοδότηση περί κεραίας κινητής τηλεφωνίας από της οδού Σαπουντζάκη 5.
33. 2η αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2010.
34. Αποδοχή αίτησης μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού από τη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών.
35. Αποδοχή της υπ΄ αριθ. 5701/19-2-2010 αίτησης μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού από τη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών.
36. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία: 5η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Ιωνίας.
37. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία: 9η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Ιωνίας.
38. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία: 10η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Ιωνίας.
39. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία: 18η Σχολική Επιτροπή Δήμου Νέας Ιωνίας.
40. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 11/2010 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ, που αφορά στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2010.
41. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 8/2010 πράξη του Διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΒΡΕΦΟ, που αφορά στην έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2010.
42. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 19/2010 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που αφορά στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2010.
43. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 3/2010 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού που αφορά στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2010.
44. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 6/2010 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΝΝΙΑ, που αφορά στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2010.
45. Έγκριση τροποποίησης Προγράμματος Δράσης έτους 2010, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Ν. Ιωνίας Αττικής (ΔΟΝΝΙΑ).
46. Οικονομική Ενίσχυση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους.
47. Οικονομική Ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων.
48. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθ43257890-ισμάτων σε Πλατείες και κοινόχρηστους χώρους για το 2010.
49. Διαγραφή ποσού από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω ένταξης στη ρύθμιση του Ν. 3801/2009.
50. Επιστροφή χρημάτων από παράβολο διαμονής αλλοδαπών.
51. Συζήτηση επί κατατεθείσας επιστολής του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλούς της Δημοτικής παράταξης «Ιωνία 21ος Αιώνας» κ. Ν. Κουκουλάρη, σχετικά με τη χρήση δημοτικών μέσων και χρημάτων του δημοτικού προϋπολογισμού για την προσωπική προβολή του Δημάρχου Νέας Ιωνίας και της Δημοτικής Αρχής.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ

 

Κοιν: κ. Δήμαρχο
           Συλλόγους, Σωματεία
           Τοπικές Οργανώσεις Κομμάτων

 

Μοιραστείτε
Close Search Window