Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία: 20-3-2024
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:12η                    12η Έκτακτη, δια περιφοράς Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.: 8592

Προς:
Τον κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 12η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), την Τετάρτη 20-3-2024 και ώρα 11:00. Παρακαλούμε να αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr την πρόθεση συμμετοχής σας στην δια περιφοράς συνεδρίαση, και την ψήφο σας έως τις 12:00 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα του Υπ.Πο, Για την ανάδειξη και διασφάλιση της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας.

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για το επιδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, προκύπτει από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαρτίου 2024, κατά την οποία ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν επιδότηση για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στην προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window