Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νέα Ιωνία 25-11-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 58η                                                         Συνεδρίαση: 58η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 58η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), την ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 και ώρα 13.30, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Β΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. Έγκριση Α΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Α΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες συντηρήσεως εξοπλισμού αρδεύσεως επί της πλατείας Παπαφλέσσα».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. Άσκηση αγωγής (αρ.πρωτ.γνωμοδότησης 28858).
4. «Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού αξιολόγησης-ελέγχου δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας καθώς και ορισμός οριστικού αναδόχου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Ψήφιση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. Έγκριση Δαπανών Απόδοσης Λογαριασμού, από την υπόλογο υπάλληλο Λασκούλη Παναγιώτα, του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την κάλυψη δαπάνης ταχυδρομικών τελών.
7. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού, από τον υπόλογο υπάλληλο Σπυρίδωνα Αλούπη, του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής εκτάκτων αναγκών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σε υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό, για την προστασία των εργαζομένων και των ωφελούμενων κατά την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας – Απαλλαγή υπολόγου.
8. Έγκριση Δαπανών Απόδοσης Λογαριασμού, από τον υπόλογο υπάλληλο του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window