Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νέα Ιωνία 19 /11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 52η                                                             Συνεδρίαση 52η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 52η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 23/11/2021 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση για Προσφυγή στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών στα 7ο & 11ο-15ο Δημοτικά Σχολεία Νέας Ιωνίας, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων ».    Αναλυτικά
2. Έγκριση 3ου Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακoς Εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2018».    Αναλυτικά
3. «Αποζημίωση του κ. Τσόλκα – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
4. Εκτέλεση της με αρ. 1926/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
5. «Κάλυψη των εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη αναγκών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Νέας Ιωνίας για την προστασία από τον Covid-19».    Αναλυτικά
6. Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.
7. «Ακύρωση της υπ΄ αριθ. 437/16-11-2021 πράξης της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Ν. Ιωνίας.»    Αναλυτικά
8. Λήψη Απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)».    Αναλυτικά
9. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6661.0001, 40.6661.0001 για προμήθεια πλακέτας bus, πλακέτας πόρτας, τσιμούχα εμβόλου, λάστιχο λαδιού και υδραυλικό λάδι για τους ανελκυστήρες στο Δημοτολόγιο, στο Δημαρχείο και στην πολεοδομία.  Αναλυτικά
10. Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στο Ν.Π.ΔΔ. με την επωνυμία ΟΠΑΝ.  Αναλυτικά
11. Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στο Ν.Π.ΔΔ. με την επωνυμία ΚΕΒΡΕΦΟ.  Αναλυτικά

12. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Μακρίδη Ιωάννη, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο αυτοκινήτων του Δήμου από ΚΤΕΟ, για το έτος 2021, και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, για το έτος 2021.    Αναλυτικά

13. «Δ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους».    Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά μέλη:

κ. Χατζησαββίδης Αριστείδης (Πρόεδρος)
κ. Κανλής Χρήστος(Αντιπρόεδρος)
ΚαΣακκαλόγλουΑγγελική
κ. Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
κ. Αναμουρλόγλου Χρήστος
κ. Τσομπάνογλου Φώτιος
ΚαΑλατσίδου Ελένη
Κα Χατζή Ελένη
κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη:

κ. Καναβός Μιλτιάδης
κ. Μανούρης Παναγιώτης
ΚαΓρίβα Ελένη
κ. Καρβουνιάρης Αντώνιος
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
ΚαΜποτζιολή Ελένη
κ.Χαμαλίδης Θεόδωρος

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel