Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νέα Ιωνία 24/11/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 51η                                                  Συνεδρίαση: 51η
Αρ. πρωτ. 32715

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 51η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 28/11/2023 και ώρα 13.00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 15.6615.0001 για την εργασία επικάλυψης διαφημιστικής πινακίδας στην πλατεία Πάρσης.
2. «Ορισμός Δικηγόρου – Ψήφιση πίστωσης »-ΕΡΙΟΤΕΚ.
3. Ακύρωση της με αριθ.214/1-8-2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας, σε συμμόρφωση της με αριθ.1600/23 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, για τον Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Νέας Ιωνίας, έγκριση του πρακτικού συμμόρφωσης με την ως άνω απόφαση και ανάδειξη νέου Προσωρινού Αναδόχου.
4. Αποδοχή δωρεάς για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας .
5. Αποδοχή δωρεάς προς το 11ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας.
6. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο στολισμού για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς- Θεοφανίων (Ελληνικού Δωδεκαημέρου).
7. Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Πλέσσα Διονύσιου, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την πληρωμή διοδίων διέλευσης των οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος από την Αττική οδό, για το οικονομικό έτος 2023.
8. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 101.437,50 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του ως 10η, 11η, και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Πίνακας Αποδεκτών
ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window